top of page

KONSULENTTJENESTER

PROSJEKTERING

Vi tar oss av hele prosessen med prosjektering av ditt nybygg, fra skisseprosjekt, byggemeldingstegninger og arbeidstegninger. 
Du får fast pris på oppdraget, eller kan velge timefakturering om ønskelig

BYGGESAK

Små og store oppdrag innenfor bolig, garasje, hytte og mindre prosjektboliger håndteres in-house hos oss. Ved større prosjekt er vi tilknyttet konsulentgrupper med fagekspertise for alle relevante faggrupper.

EIENDOMSUTVIKLING

Vi utvikler tomter og tomteområder utfra din hage, skogsområde osv. Med tegnetjenester in-house sørger vi for optimalt utvikling av eiendom slik at prosjektet blir slik du ønsker

BYGGELEDELSE

Har du ett prosjekt som trenger kontroll på innkjøp, kontrakter, oppfølging av entreprenører osv? Vi tar oss av hele byggeprosessen

PROSJEKTLEDELSE

Utvikling av eiendom og prosjekter krever nøye oppføling i alle ledd. Prosjektleder sørger for at alle leverer til rett tid og pris, og ditt prosjekt blir gjennomført som planlagt

bottom of page